บริการลูกค้า

เราให้บริการท่านทั้งในรูปแบบส่วนตัวหรือแบบหมู่คณะ รวมไปถึงการจัดทำแผนการเดินทางและให้คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนการจัดวางงบประมาณการเดินทาง

รถตู้นำเที่ยว , เชียงใหม่เช่ารถตู้พร้อมคนขับ เชียงใหม่,รถตู้เช่า เชียงใหม่

บริการของเรา
ติดต่อประสานงานและบริการต่างๆจากเรา
เช่ารถตู้ท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มครอบครัว
เช่ารถตู้พากลุ่มเพื่อนเดินทางเป็นหมู่คณะ
เช่ารถตู้ทำกิจธุระส่วนตัวทั่วภาคเหนือและทั่วประเทศ
เช่ารถตู้ทำบุญ เที่ยวเชิงศาสนา
เช่ารถตู้เพื่อศึกษาดูงาน
เช่ารถตู้สำหรับงานถ่ายทำภาพยนต์ โฆษณา
เช่ารถตู้สำหรับตรวจราชการ/สำรวจพื้นที่
เช่ารถตู้สำหรับถ่ายทำพรีเวดดิ้ง
การชำระเงิน

ธ.ไทยพาณิชย์
584-2-72704-6
คุณ ณรงค์เดช หล้าปั๋น (เอก)

ธ.กสิกรไทย
055-3-35265-7
คุณ ณรงค์เดช หล้าปั๋น (เอก)
CHIANGMAI
VAN TRAVEL
เชียงใหม่แวนทราเวล (CHIANGMAI VAN TRAVEL) บริการ รถตู้เช่าเชียงใหมพร้อมคนขับ, รถตู้เช่าเชียงใหม่,เช่ารถตนำเท่ี่ยวในเชียงใหม่,รถตู้เช่า,รถตู้เช่าในเชียงใหม่,บริการ ให้เช่ารถตู้ทั่วไทย บริการทั้งแบบส่วนตัวและเป็นหมู่คณะ